Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, en hjärtefråga!
Genom frågor inom strukturer, rutiner, policy kan vi tillsammans skapa förutsägbarhet för dina medarbetare. 

När vi arbetar med de sociala arbetsmiljö frågorna skapas det en gemenskap, en god jargong som kännetecknas av stöd och tillit. 


Arbetet med de här frågorna kan ge er långt gående resultat! 

Nu är det dags! 
 

Recensioner

"Vi har fått upp ögonen för vad våra anställda tycker. Vi har identifierat områden att arbeta med och personligen har detta väckt ett intresse för att verkligen försöka hitta vägar fram till en riktigt riktigt bra arbetsplats."

VD, företag i Gällivare

"Skulle absolut rekommendera andra att göra en genomlysning tillsammans med Socionomkonsult CLK.
Är oerhört nöjd med utförandet!" 

VD, företag i Gällivare

"Hon spred inspiration inför vårt jobb med OSA frågor och verksamhetsutveckling. Vi tog med oss att jobba mer med gemenskap, balans mellan arbete och privatliv.
Rekommenderas!"

VD, företag i Skellefteå

Kartläggning inom organisatorisk och social arbetsmiljö, där vi kommer fram till arbetsplatsens styrkor och förbättringsområden. Du får förslag på lämpliga åtgärder för er arbetsplats, och även möjlighet till implementering.

Ledarskapscoaching

som innebär hantering av dilemman du står inför, möta krav och skapa möjligheter utifrån de resurser du har. Minska känslan av att inte ha kontroll och öka känslan av påverkansmöjlighet.

Arbetsrätt, rutiner och policy 

Uppstädning, omformning och skapande av rutiner och policies för din arbetsplats. De som ger er verksamhet tydlighet och föutsägbarhet. 

Föreläsningar & workshops

För att ge arbetsplatsen kunskap i hållbart arbetsliv, organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa och välmående. 

Allt börjar med kunskap.

 

Vet du hur din organisation mår, egentligen? 

Socionomkonsult CLK organisation.jpeg

Vågar du se din organisation och dig själv i spegeln?

Tror du att allt fungerar bra för att ingenting annat sägs?

Vill du skapa en förändring som ger dig, organisationen

och dina medarbetare resultat?

Genom att, på allvar, jobba med frågor om

organisatorisk och social arbetsmiljö, kommer du:

✓ Bli en attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden

✓ Kunna anställa den bästa arbetskraften 

✓ Få engagerad personal  

Bättre resultat på ett sätt du aldrig kunnat drömma om!

 

När arbetsgivaren satsar på balansen mellan arbete och privatliv,

ett hållbart arbetsliv, en social hållbarhet, då kommer du som arbetsgivare sticka ut bland mängden och vinna, både med fler kunder, men också mer arbetskraft.

För att inte tala om att det blir betydligt lättare att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Dina kostnader inom personalfrågor kommer också att sjunka.

(Läs nedan vad de dolda kostnaderna är!)

Men det gäller att ta frågan på allvar! 

- Är du redo?

Socionomkonsultclk uppochner.jpg

Har er organisation råd att inte arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö?

"Ibland är det inte som...

 ...det ser ut att vara"

49 % av alla aktiva sjukdomsfall är inom kategorin psykiatriska diagnoser.

Majoriteten av de med en psykiatrisk diagnos,

går till arbetet på hel eller deltid.

Det är flest kvinnor som sjukskriver sig.

Men kom ihåg att en depression i 89% av fallen föregås av suicid eller försök till siucid, och där är män överrepresenterade.

 

Sjukskrivningarna blir oftast långa, hälften av de överstiger 90 dagar.

 

💸  Bristande ledarskap kan kosta upp till 2,3 miljoner kronor/år

💸  Konflikter kan kosta från 300 000 kr

💸  Utbrändhet kan kosta 388 000 kr/sjuk medarbetare

💸 För långa arbetsdagar kan kosta 2740 kr/dag.

Källa: Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket