SocionomkonsultCLK höst
Catrin Lovisa Keskitalo.jpeg

"Jag ska förändra sättet vi ser på arbetsmiljö"

Lilla my från Mumindalen är ett av många sätt som det går att beskriva mig på.

För precis som Lilla My, när jag väl fått något för mig så ska det ske på en gång,

jag har ett stort driv, men saknar till viss del tålamod, precis som Lilla My.

 

Jag är socionomen & kontorsråttan som längtade bort från skrivbordet ut i skogen.

Skidor, jakt, friluftsliv, vandring & löpning är saker som jag gärna sysselsätter

mig med tillsammans med min irländska setter Fara.

"Alla förändringar är möjliga, bara individen, organisationen och samhället vill det". 

Jag är utbildad socionom med examen från Umeå universitet sedan 2015. innehar även erfarenhet och validerad kunskap om psykosocial hälsa och organisatorisk och social arbetsmiljö. Med min bakgrund och yrkeserfarenhet har jag en förförståelse för människan, gruppen, företaget eller organisationen och hur det hänger ihop. Det innebär goda förutsättningar för att tolka och analysera nuläget, och att stötta i den förändring som ska bli vardag. 

Varför gör du det här?

För att jag vill att människan ska må bra och sprida glädje, vilket den inte gör om den är sjuk

Det är en stor förlust för människan att bli sjuk, men även en förlust för arbetsplatsen och det tar tid att bygga upp igen. 

Så jag vill förhindra det, jag vill förebygga det! 

En stärkt människa kan klara motgångar bättre och är en tillgång på arbetsplatsen. 

Medan en sjukskriven person är en kostnad som inte ens går att räkna på. 

Jag blir glad av att sprida kunskapen om det hållbara arbetslivet och ge verktygen för att förebygga och stärka arbetsplatser! 

Det här är vad organisatorisk och social arbetsmiljö är för mig. 

Vem är då Catrin Lovisa Keskitalo? 

Utbildning

Socionom, med speciallist kompetens inom förändringsarbete och arbetsmiljö

Uppdrag

Både privatpersoner, men även 

samarbeten med företagshälsor

Anställningar

Klassiska socionom arbeten, privat, statligt och kommunalt

 • Socionomexamen Umeå universitet, 210hp januari 2015

 • Psykosocial arbetsmiljö Umeå universitet 15 hp januari 2021

 • Ledarskap och coaching Mittuniversitetet 7,5 hp november 2021

 • Arbetslivspsykologi 7,5 hp Mälardalens högskola januari 2022

 • Socialpsykologi 7,5 hp Högskolan i Skövde januari 2022

 • Förändringsledning i arbetsmiljöutveckling, 3hp Kungliga tekniska högskolan maj 2022

 • Motiverande samtal Grundutbildning maj 2017, Norrbottens kommuner. 

 • Kognitiv-beteende terapeutiska interventioner inom kriminalvården 2018

 • Arbetsmiljöutbildning för enhetschefer samt skyddsombud, Adviva Gällivare

 • Ledarutbildning hos FBE-konsult 2015

Utbildningar

 

Uppdrag

 • Samtalsstöd Capio Företagshälsa

 • Adviva företagshälsa

 • Utbildning hållbart arbetsliv ​

 • Kartläggning OSA

 • Avkí Kartläggning 

 • Utbildare Face of Gällivare

 

Tidigare anställningar

 • Socionom, Företagshälsa, 

 • Frivårdsinspektör, Kriminalvården,

 • Socialsekreterare inom barn och unga Gällivare kommun, 

 • Enhetschef inom äldreomsorgen, Gällivare kommun samt Vindelns kommun.