SocionomkonsultCLK höst
Catrin Lovisa Keskitalo.jpeg

Jag vill skapa en hållbar social förändring

Lilla my från Mumindalen är ett av många sätt som det går att beskriva mig på. För precis som Lilla My, när jag väl

fått något för mig så ska det ske på en gång, jag har ett stort driv, men saknar till viss del tålamod, precis som

Lilla My. Jag är socionomen & kontorsråttan som längtade bort från skrivbordet ut i skogen. Skidor, jakt, friluftsliv, vandring & löpning är saker som jag gärna sysselsätter mig med tillsammans med min irländska setter Fara.

"Alla förändringar är möjliga, bara individen, organisationen och samhället vill det". 

Jag är utbildad socionom med examen från Umeå universitet sedan 2015. innehar även erfarenhet och validerad kunskap om psykosocial hälsa och organisatorisk och social arbetsmiljö. Min yrkeserfarenhet kommer från socialtjänst inom barn och unga, kriminalvården, äldreomsorgen och från företagshälsan. Den här bakgrunden ger mig en förförståelse när jag möter människan, gruppen, företaget eller organisationen. Det innebär goda förutsättningar för att tolka och analysera dess tillvaro, och en god utgångspunkt för att stötta i den förändring de vill åstadkomma. Som socionom ser jag människan i samhället och har en förståelse om hur detta samspelar.

 

Med min erfarenhet förstår jag innebörden av sekretess och kan därmed utlova att det som framkommer till mig även stannar här, (med undantag för om barn far illa alt. om brott planeras eller har begåtts).

För mig är det viktigt att du som kund känner tillit och får ett personligt bemötande.

 

Du ska alltid känna dig är välkommen att kontakta mig! 

Vem är då Catrin Lovisa Keskitalo? 

Utbildning

Socionom, med speciallist kompetens inom förändringsarbete och arbetsmiljö

Uppdrag

Både privatpersoner, men även 

samarbeten med företagshälsor

Anställningar

Klassiska socionom arbeten, privat, statligt och kommunalt

 • Socionomexamen Umeå universitet, 210hp januari 2015

 • Psykosocial arbetsmiljö Umeå universitet 15 hp januari 2021

 • Ledarskap och coaching Mittuniversitetet 7,5 hp november 2021

 • Arbetslivspsykologi 7,5 hp Mälardalens högskola januari 2022

 • Socialpsykologi 7,5 hp Högskolan i Skövde januari 2022

 • Förändringsledning i arbetsmiljöutveckling, 3hp Kungliga tekniska högskolan maj 2022

 • Motiverande samtal Grundutbildning maj 2017, Norrbottens kommuner. 

 • Kognitiv-beteende terapeutiska interventioner inom kriminalvården 2018

 • Arbetsmiljöutbildning för enhetschefer samt skyddsombud, Adviva Gällivare

 • Ledarutbildning hos FBE-konsult 2015

Utbildningar

 

Uppdrag

 • Samtalsstöd Capio Företagshälsa

 • Adviva företagshälsa

 • Utbildning hållbart arbetsliv ​

 • Kartläggning OSA

 • Avkí Kartläggning 

 • Utbildare Face of Gällivare

 

Tidigare anställningar

 • Socionom, Företagshälsa, 

 • Frivårdsinspektör, Kriminalvården,

 • Socialsekreterare inom barn och unga Gällivare kommun, 

 • Enhetschef inom äldreomsorgen, Gällivare kommun samt Vindelns kommun.