Stödsamtal

Under det här samtalet skapar vi förståelse, dels om varför det blir som det blir i tillvaron, men främst förståelse om oss själva.

 

Vi går in på hur det kommer sig att tankar, känslor och beteenden ser ut som de gör hos dig.

Här är nyckelorden är förståelse, självkännedom och självreflektion, vilket vi når genom samtalsmetoden motiverande samtal. 

 

Vi sätter ord på tankar och känslor, vi känner vad det är som egentligen skaver, vad som egentligen oroar oss. 

 

Varför en vill ta hjälp av en samtalsterapeut är ytterst individuellt, men frågor som kan komma upp under dessa samtal är: sin generella oro, tankar som snurrar,

känslor som skaver, familjepusslet, inte mår bra,

känner stress eller ångest eller en känsla av osäkerhet

En deltagare sa efter kontakten

"Professionellt på så sätt att man fick svar,  bekräftelse på att man är en levande individ."

60 minuter

Förändringssamtal

Här tar vi sikte på vägen framåt mot ditt stärkta välmående och den förändring eller förändringar som du vill åstadkomma. Du ska hitta kontrollen över ditt liv. 

Förändringssamtalen bygger på att skapa en djupare förståelse om dina beteenden och dina drivkrafter, för att  hitta vägen till din bestående förändring.  

 

För att ta oss dit, använder jag olika verktyg och strategier som är hämtade från kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv och från samtalsgrunden motiverande samtal.

 

Det är individuellt vad samtalen handlar om, men som förslag kan det vara: stresshantering, hantera ångest, livsval och livsförändringar. 

Vi hittar tillbaka till motivationen, som kanske legat vilande. Förändringssamtalets nyckelord är utveckling,

gå vidare, gå framåt och ta steg mot förändring. 

En deltagare sa efter kontakten,

Kommer boka igen!

75 minuter

socionomkonsultclk samtal.jpeg
SocionomkonsultCLK kaffepanna
SocionomkonsultCLK psykosocial.jpeg

Under en period nu kommer samtalen ske digitalt.

Innehållet är desamma, men vi ses via teams istället.
Länk erhålls vid bokning. 
Om du vill hitta en tid för samtalutomhus, hör av dig! 

 

Grund

Här används samtalsmetoden Motiverande Samtal som grund, utbildad sedan 2017. Interventioner från kognitiv beteende teraoeutiskt innehåll förekommer vid förändringssamtalen, utbildad i detta material sedan 2018.

 

I samtalen kartlägger vi nubilden, tittar lite bakåt, mest för att förstå beteenden och därefter fokuserar vi framåt för att ta steg mot förståelse, förändring och utveckling.

Naturen

Här använder vi naturen som samtalsrum. Det finns evidens på att naturbaserad terapi, dvs. när människan vistas i naturen på olika sätt, ökar sin återhämtning och finner ett lugn (det finns en pågående forskning i ämnet, läs nedan), och det är när vi är lugna som vi kan hitta nya vägar, tänka kreativt och skapa förståelse. 

Samtalen hos Socionomkonsult CLK hålls i naturen, du får en länk efter inbokad tid med karta. 

Skulle det vara svårt att hitta, går det alltid att ringa! 

Platserna skrivs inte ut här med anledning av att behålla de avskärmade. 

Etik

Sekretess gäller i kontakt med Socionomkonsult CLK. Sekretessen kan endast brytas om det framkommer att barn riskerar att fara illa eller om brottsliga handlingar planeras eller har genomförts, då kommer ansvarig myndighet kontaktas. 

För att samtalsterapin ska fungera behöver du känna dig trygg och därför är sekretess en viktig del. 

Det förs inga journaler under samtalen. Men vi kan, om du vill skriva ner en plan som du får behålla. 

Samtalen är till för dig, och tillsammans skapar vi en väg mot ditt mål! 

För vem och för vad?

Den här samtalsterapi är för dig som vill byta ut det ordinära samtalsrummet skapa nya tankebanor utifrån det som miljön ger utrymme till. Samtalsterapin

 ger dig en djupare förståelse för dina tankar, känslor, behov och beteenden.

Alla har sina individuella skäl till samtalsterapi, men en sak har de gemensamt de vill komma vidare i livet, uppleva en större självinsikt, skapa en starkare självkänsla och känna att du kan styra ditt liv dit du vill.