Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Stärkta medarbetare

Här finns möjligheten att se din organisation i spegeln

  • Förmöte sker online

Beskrivning av tjänsten

Om du kunde ge chansen till dina medarbetare till att fungera bättre och prestera bättre, skulle du ta den då? Här finns möjligheten att se din organisation i spegeln, för att skapa ännu bättre förutsättningar för bättre resultat. Arbetsgivare har ansvaret att följa upp arbetsmiljön både den fysiska men även de organisatoriska och sociala faktorerna, vilket kan upplevas som svårare, än att mäta luftkvalité och ergonomi. Genom den här tjänsten tar du ditt arbetsgivaransvar, det du är ålagd att göra enligt arbetsmiljölagen, medan du får tid till annat får du kartläggningen, rapporten och åtgärdsförslagen serverade till dig. Du får stöd i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, du kan göra det du är bra på och låta göra mig göra en kartläggning som ger resultat på hur din arbetsplats mår! Vart fokus ska läggas för att skapa skillnad och hur den fortsätter må bra. Vad ni själva kan göra och vad jag kan hjälpa er vidare med. Det ingår alltid: • Snabbenkät • Uppstartsmöte • Kartläggning med enkäter till medarbetare • Intervju med närmaste chef • Rapport/sammanställning • Åtgärdsförslag Med objektiva ögon kan du få ärligare och mer tillförlitliga svar på enkäter och intervjuer eftersom det inte är ens chef eller HR-avdelningen som gör kartläggningen. Om du satsar på en kartläggning inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan du spara pengar inom sjukfrånvaro, rekryteringsprocesser och nyanställningar, om du som satsar på dessa frågor, kommer du bli en mer attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden, och när du väl ska nyanställa någon, kommer du få mer kvalificerade sökande på tjänsterna. * Sekretess gäller. (Seketressbrytande regler för Socionomkonsult CLK är om det finns oro att barn far illa eller att brott planeras eller har begåtts. Vid de tillfällena kommer ansvarig myndighet bli informerad).

Kommande sessioner

Avbokningspolicy

Generell avbokningspolicy: Vid bokningar för samtal gäller följande: Om du får förhinder, oavsett orsak, så måste du avboka eller omboka din tid senast 24 timmar i förväg. Om avbokning eller ombokning inte skett i tid, dvs senare än 24 timmar innan inbokad tid debiteras full avgiften. Vid oförutsägbara förhinder. t.ex. sjukdom, dödsfall eller annan personlig angelägenhet, av Socionomkonsult CLK, kommer du som kund erbjudas först en ny tid inom närtid och därefter beloppet tillbaka. Vid föreläsningar gäller regler för avbokningar som kommer med offerten.

Kontaktuppgifter

0768059700

socionomkonsultclk@gmail.com

Verksam i hela Norrland Umeå, Sverige