Socionomkonsultclk uppochner.jpg

"Ibland är det inte som...

 ...det ser ut att vara"

Vågar du se din organisation och dig själv i spegeln?

Tror du att allt fungerar bra för att ingenting annat sägs?

Vill du skapa en förändring som ger dig, organisationen

och dina medarbetare resultat?

STÄRKTA MEDARBETARE

Här är startskottet för er förändring 

En kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är den absolut viktigaste undersökningen ni kan göra. Efter den får ni förslag på lämpliga åtgärder hur ni behåller det som fungerar bra, och hur ni rättar till det som skaver. 

Ser du och dina medarbetare samma sak

när ni blickar ut genom fönstret? 

Den här tjänsten hjälper dig att ta det arbetsgivaransvar du är ålagd att göra enligt arbetsmiljölagen, samtidigt som du får tid till att göra annat. Det kommer resultera i att du får en mer ärlig, tillförlitlig bild över hur er arbetsplats mår, vad ni kan göra för att den ska fortsätta må bra och vad ni kan göra för att den ska må bättre. Det eftersom att kartläggningen, rapporten och åtgärdsförslagen görs av en extern part med objektiva ögon och som inte är chef eller HR-avdelning.

SocionomkonsultCLK fönster